Srilanka Customers Establish New Cooperation With Our Company

Habarlar

Srilanka müşderileri kompaniýamyz bilen täze hyzmatdaşlygy ýola goýýarlar

Her ýyl Kamerundan, Kongo we Afrikanyň beýleki ýerlerinden, şeýle hem Çili we Perudan Günorta Amerikaly müşderiler, şeýle hem Bangladeş, Taýland we beýleki ýurtlardan Aziýa müşderileri köp bolýar.Has ýakyn hyzmatlar bermek üçin zawodymyza gelýän müşderiler üçin “Filmiň galyňlygyny ölçemek guralyny” hödürleýäris, önümiň hilini wagtynda barlap bilerler we öz ýurtlaryndaky müşderilerine goldaw berip bilerler.

Srilankadan gelen müşderilerimiz şu hepde täze sargyt üçin kompaniýamyza ýörite geldiler: GL Galvanizli Polat Coil, Srilanka bazary esasan GL işini edýär, olar bilen reňkli sink örtükli polat önümlerini öndürmezden ozal her ýyl bu işi ederis 800-1000 tonna, hyzmatdaşlyk etdikmi?köp ýyl, indi diňe bir işewür gatnaşyklar däl, gowy dostluk hem bar, biri-birimiz bilen dost. Birek-birege iň uly goldaw berýäris.

GL we Reňk sink örtükli polat önümleri ikisi hem kompaniýamyzyň artykmaç önümleri, Srilankada uly bazarymyz bar, müşderilerimiz köp we Srilanka Kanton ýarmarkasyna köp gezek gatnaşdyk, gowy binýadymyz bar, Srilanka bazaryny gowy bilýäris.bu ýyl has uly bazary giňeldýäris, Srilanka has köp önüm hödürleýäris we ýerli distribýutorlara baryp, eksporta başlaýarys?GL we? Reňkli sink örtük Polat önümleri her ýyl bir ýere jemlenýär, taslama häzir dowam edýär.Srilankadaky dostlarymyz bilen itekläris, islendik dostuňyzyň taslama gyzyklanmasy bar, islendik wagt biziň bilen habarlaşyň! biri-birimiz bilen gürleşip bileris.Srilanka hem gowy bazar, hytaýlylara gaty mylaýym, dostluk baky dowam eder.

Kompaniýamyz artykmaç bazary giňeldýär, dürli ýurtlardan gelen dostlary mähirli garşylaýarys, dostluga we hyzmatdaşlyga goşulýarys, size iň gowy hyzmat we uly goldaw bermelidiris.

News

Iş wagty: 13-2021-nji dekabry