Comprehensive obstetric table

önüm

 • KDC-Y Comprehensive obstetric table

  KDC-Y Giňişleýin akuşerçilik stoly

  KDC-Y elektrik lýuks ginekologiki iş stoly, bazaryň islegine görä kompaniýamyzdyr, ginekologiki gowşuryş, ginekologiki amal, diagnoz we synag, şol sanda gyssagly kömek, c bölümi we beýleki lukmançylyk funksiýalary bilen daşary ýurt ösen tehnologiýa önümçiligini özüne çekýär we öwrenýär.

  Bedhli krowat keseligine götermek, arka bukulmak, aýak wyklýuçatel dolandyryşy bilen öňe we yza egilmek, ulanmak aňsat we çeýe.

  Kuwwat ulgamy import edilýän çyzykly hereketlendirijini, pes ses, durnukly öndürijilik, owadan görnüş, arassalamak aňsat.

 • KSC hydraulic gynecological operating table

  KSC gidrawlik ginekologiki iş stoly

  Bu önüm bölekleýin çaga dogurmak we ginekologiki amallar üçin ulanylýar, düşek gidrawliki götermegi kabul edýär, Her dürli hereketleri kesgitlenen aralykda sazlap we gulplap bolýar, işlemek aňsat, aýak plastinkasy aýrylyp bilner.Owadan görnüşi we arassalanmagy aňsat

 • KDC-Y Electric Gynecological operating table (improved)

  KDC-Y Elektrik ginekologiki iş stoly (gowulaşdy)

  Operasiýa tablisasy enelik, ginekologiki barlag we lukmançylyk bölümleriniň ginekologiýa we urologiýa bölümlerinde işlemek üçin zerur önümdir.

  Ginekologiýa we akuşerçilik elektrik operasiýa stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan, owadan görnüşi, arassalanmagy aňsat, dezinfeksiýa, teleskopik poslamaýan polat kanalizasiýa basseýni bilen enjamlaşdyrylan, eltilende amniotik suwuklygyň çişmeginiň öňüni alyp biler we ulanmak amatly, hassahana akuşerçilik we ginekologiýa we urologiýa bölümi, önümleriň ilkinji görnüşi.

 • KDC-Y electric Gynecological operating table (pull-out type)

  KDC-Y elektrik ginekologiki iş stoly (çykaryş görnüşi)

  Operasiýa tablisasyny ulanmak aňsat, çeýe, pes ses, durnukly öndürijilik, lukmançylyk işgärleriniň işini ýeňilleşdirmek üçin düşek el gözegçiligini ýa-da aýak boşlugyny dolandyrmak operasiýa stolunyň hereketini kabul edýär.

  Akuşerçilik we ginekologiýa elektrik iş stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan, owadan görnüşi, arassalanmagy aňsat, dezinfeksiýa etmek, teleskopik poslamaýan polat kanalizasiýa basseýni bilen enjamlaşdyrylan amatly ammar, amniotik suwuklygyň çişmeginiň öňüni alyp biler, we ulanmak üçin amatly, köpükli galypdan ýasalan düşek.

 • KDC-Y electric gynecological operation bed (baby-friendly delivery bed)

  KDC-Y elektrik ginekologiki operasiýa düşegi (çaga üçin amatly çaga düşegi)

  Çagalar üçin amatly çaga düşegi, enäni dogurmak üçin lukmançylyk bölümi, çaga düşeginiň adam operasiýasy üçin hereketi, düşegiň ýagdaýy el bilen dolandyrylýan elektrik operasiýasy, ýönekeý, çeýe we ygtybarly.

  Kömekçi stoluň beýikligini sazlamak mehaniki geçiriş gurluşyny, tigirler pedal merkezi dolandyryş tormozyny kabul edýär we dürli funksiýalaryň kliniki enjamlary bilen enjamlaşdyrylan köp funksiýaly gowşuryş ýatagydyr

 • KDS-Y electric multifunctional inspection bed

  KDS-Y elektrik köp funksiýaly gözleg düşegi

  Elektrik barlag ýatagy amatly ginekologiki kliniki gözden geçirmek üçin niýetlenendir, elektrik itek bilen işleýär, ähli elektrik hereketini sazlamak funksiýasy el bilen işleýän operator ýa-da aýak wyklýuçateli tarapyndan dolandyrylýar, düşek köpükli galypdan ýasalýar, düşek çarçuwasy ýasalýar ýokary hilli uglerod polat spreýi, owadan görnüşi, antibakterial, arassalamak aňsat.