Stainless steel bedside medical flat bed

önüm

Poslamaýan polatdan ýasalan lukmançylyk ýassygy

Aýratynlygy: 2130 * 900 * 500 mm

Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

Krowatyň üstü zolakly sowuk rulonly polatdan egilýär we basylýar, owadan we arassalamak aňsat

Poslamaýan polatdan ýasalan tagtalar.

Iň ýokary iş ýüki 200 kg çenli bolan berk gurluşyk.

Krowatyň aýagynda güneşli tekje bilen enjamlaşdyrylan.

Ansat gurnama.

Easyeňil arassalamak.

Gaplamak: Kartonda gaplanan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Aýratynlygy: 2130 * 900 * 500 mm
Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly
Krowatyň üstü zolakly sowuk rulonly polatdan egilýär we basylýar, owadan we arassalamak aňsat
Poslamaýan polatdan ýasalan tagtalar.
Iň ýokary iş ýüki 200 kg çenli bolan berk gurluşyk.
Krowatyň aýagynda güneşli tekje bilen enjamlaşdyrylan.
Ansat gurnama.
Easyeňil arassalamak.
Gaplamak: Kartonda gaplanan


  • Öňki:
  • Indiki: