Stainless Steel Bed

önüm

 • Anti-baterial stainless steel massage table

  Bateriýa garşy poslamaýan polatdan massa table stoly

  Aýratynlygy: 1900 x600x650mm

  Ameangyn öçüriji, sary garşylykly çydamlylyk, egilmek garşylygy, 100,000 gezek könelişme garşylygy. Prosess epoksi reňklemek, ASTM materiallara garşy synag, boýagynyň galyňlygy 0,12mm, ýagtylygy 60 °, boýag 50kg täsirine garşy durup biler

  Owassyk bilen

  Gözellik salony, massaage, tatuirovka, spa, stomatologiýa klinikasy, saglyk bejergisi üçin amatly
  massa and we saglyk üçin amatly we ýyly ýakymly lezzet.

  Gözelligi, massaagey we massa therap bejergisini birleşdirip biler.

  Krowat doly we güýçli, daşky görnüşi ýönekeý, asuda we sahy.Güýçli kebşirleme, ajaýyp ussatlyk, güýçli we çydamly getiriň.

  Turba diwary: Massa bed düşegini has durnukly etmek üçin has galyň turba diwaryny berkidiň.

  Döş: has galyň düşek, ýokary dykyzlykly gubka, ýykylmaz ýa-da deformasiýa bolmaz.