Double Crank Bed

önüm

 • ABS Bedside Double-crank bed -I

  ABS ýatylýan ýer Iki gatly krowat -I

  Aýratynlygy: 2130 * 960 * 500 mm

  Keselhana hassahanasynyň düşek funksiýasy

  El bilen ýasalan hassahananyň düşegi, arka we dyzlary ýokaryk we aşak sazlamagy hödürleýän gül düşegi.Aşakdakylary sazlamak funksiýasy üçin hassahananyň aýak tagtasynda iki sany el tutawajy barlygy sebäpli, hassahananyň düşegini 2 krank bilen nädip işletmelidigini aňsatlaşdyrýar.

  Yzky götermek

  dyz epmek

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstüni arassalamak aňsat sowuk togalanan polatdan ýasalýar

  Alýuminiý garyndy garawul (eli gysmak funksiýasy bilen)

 • Bedside Double-crank nursing bed

  Krowat Iki gatly şepagat uýasy

  Aýratynlygy: 2130 * 1020 * 500 mm

  Bu 2 kranly hassahana düşegi, arka we dyzlaryň ýokary we aşak işlemegini üpjün edýän el bilen krank ulgamy.Keselhananyň el bilen ýasalan krowatynyň üstünde garaşsyz kastor gulplama ulgamy bar.Şepagat uýasy kastor tormoz paneliniň haýsydyr birine bassa, ähli lukmançylyk hassalarynyň düşegi hereketsiz bolar.

  Doly elektrik hassahanasynyň düşegi bilen deňeşdirilende arzan lukmançylyk düşeginiň bir görnüşi bolany üçin, maliýe býudjetini tygşytlamak maksady bilen lukmançylyk hassalarynyň düşegini öýde ulanmak üçin ulanyp bolýar.

  Krowatyň kellesi ABS lukmançylyk plastmassa sanjym galyplaryndan, owadan görnüşi, ygtybarly we çydamly

  Krowatyň üstüni arassalamak aňsat sowuk togalanan polatdan ýasalýar

  Gorag üçin ABS goşa gapdal relsler ulanylýar (howa pru springina dolandyryş ulgamy bilen)

  Tigir 125 lýuks sessiz tigir kabul edýär (merkezi tormoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylan)