Electric integrated operating table

önüm

 • Y09A electric comprehensive operating table imported configuration

  Y09A elektrik toplumlaýyn iş stoly import edilen konfigurasiýa

  Daşary ýurtdan getirilýän hereketlendiriji itek (LINAK)

  Motoryň uzynlygyna terjimesi ≥400mm

  C-arm X kamerasy bilen ulanyp bolýar

  Meýletin ýat gubka düşegi

  Y091A import edilýän motor ulgamyndan, dolandyryş ulgamyndan, goşmaça rentgen stolundan we bazadan durýar. Bularyň hemmesi poslamaýan polatdan ýasalýar we binanyň lukmanyň aýaklarynyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin bazasy şekilli.Esasy ýeri ýokary derejeli kompozit materiallardan ýasalýar. Bu hassahananyň häsiýetli iş gurşawy üçin has amatlydyr.Krowatyň üstüni 400 mm uzynlykda süýşürip bolýar.Platformanyň aşagynda ölen burç ýok, düşek poliuretan köpükden ýasalýar.

 • Model Y08A electric comprehensive operating table

  Model Y08A elektrik toplumlaýyn iş stoly

  Içerki ýokary hilli hereketlendiriji itek (goşmaça import)

  Elektrik uzynlygyna terjime ≥400mm

  C golly rentgen enjamy bilen ulanylyp bilner

  Y08A Torak, garyn operasiýasy, beýni operasiýasy, oftalmologiýa, EAR, burun we bokurdak, akuşerçilik we ginekologiýa, urologiýa, ortopediýa we ş.m. üçin elektrik toplumlaýyn iş stoly.

 • Y09B Electric Integrated Operating Table (electro-hydraulic)

  Y09B Elektrik toplumlaýyn iş stoly (elektro-gidrawlik)

  Giriş gidrawlik ulgamy

  Oftalmologiýa üçin gulp wyklýuçateliniň nädogry ulanylmagy bilen mikrokompýuter, ultra pes pozisiýa (iň azyndan 550mm) dizaýn edilen beýni operasiýasy, lukmanlar gursak köprüsi bilen enjamlaşdyrylan operasiýa oturyp bilerler.

  Tablisa perspektiwany öl burçdan öň we soň dikligine süýşürip biler we ähli c-gol suratlaryny amala aşyrmak üçin dikligine 2300mm hereket edip biler.

  Mesa bäş bölege bölünýär: baş tagta, egin tagtasy, arka tagtasy, oturgyç, aýak tagtasy.Stol düşürip bilýän rentgen materialyndan ýasalyp bilner.

  Stol öt haltasyna we böwrek operasiýasyna amatly bolar ýaly, egin we arka birleşdirilen egilmek düwmeleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Garnituralar we gollanma relsleri poslamaýan polatdan (poslama garşy) ýasalýar.

 • Y09B Electric comprehensive Operating table (imported configuration)

  Y09B Elektrik giňişleýin iş stoly (import edilýän konfigurasiýa)

  Operasiýa stolunyň göteriş beýikligi, lukmançylyk işgärleriniň işlemegine amatly we hassahananyň dürli bölümleriniň dürli zerurlyklaryny, esasanam umumy hirurgiýa, ortopediki çekiş, döş, garyn operasiýasy üçin kesgitlenen çäkde özbaşdak düzedilip bilner. , oftalmologiýa, otolaringologiýa, akuşerçilik we ginekologiýa, urologiýa we beýleki amallar.

  Işleýiş stoly we pad çarçuwanyň gurluşy bilen kesgitlenendir, ulanylanda pad süýşmez we aňsat arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin pad aýrylyp bilner.

 • Y09B Electric comprehensive Operating table (electro-hydraulic)

  Y09B Elektrik giňişleýin iş stoly (elektro-gidrawlik)

  YO9B elektro-gidrawlik gurluşy, elektrik üpjünçiligi;Gidrawlik ulgam, import edilýän bölekleri, import edilýän motor we solenoid klapany, durnukly öndürijiligi kabul edýär.

  Işleýiş tablisasy simli mikro-sensor gözegçisini kabul edýär.Sütüniň we esasy gapagyň hemmesi 304 ýokary hilli poslamaýan polatdan, kislota, aşgar, poslama garşy, arassalamak aňsat, çydamly.Goşundy gurnamasy aýrylýar, Taýwanyň poslamaýan polatdan ýasalan gurluşy, ulanmak aňsat, howpsuz we durnukly!

  Enjam torak, garyn operasiýasy, beýni operasiýasy, oftalmologiýa, otorinolaringologiýa, akuşerçilik we ginekologiýa, urologiýa, ortopediýa we ş.m. giňişleýin işlemek üçin ulanylýar.